Om Anleggsmaskinen

Anleggsmaskinen er fagtidsskriftet som produseres i MEFs informasjonsavdeling og utgis 10 ganger i året.
Har du tips til vår redaksjon, eller ønsker å annonsere, se vår utgivelsesplan for kontaktinformasjon.

Anleggsmaskinen er også tilgjengelig som nettmagasin på www.am.no.

Representerer disse bransjene:

- Anlegg
- Skog
- Avfall og gjenvinning
- Brønnboring

Abonnement:

1 år - 10 utgaver 550 kroner
Gratis for medlemmer av MEF

Redaktør:
Jørn Søderholm
Tlf 416 55 220

Journalist:
Runar Daler
Tlf 482 46 412

anleggsmaskinen@mef.no

Tidligere utgaver av AnleggsmaskinenKontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte