Fakta om bransjen

Kostnadsindeksen

MEF_Analyserogstatistikk.png

Her publiseres oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner og skogsmaskiner.

mef-notater, brosjyrer og presentasjoner

MEF_Presentasjoner.png

MEF publiserer årlig en rekke notater og brosjyrer. Vi representerer 85 prosent av anleggsbransjen i Norge og har dermed et meget godt og troverdig grunnlag for våre statistikker og kapasitetsundersøkelser.

Sosial dumping - nei takk!

MEF jobber for å forebygge arbeidslivskriminalitet.

Har du mistanke om arbeidslivskriminalitet? Meld inn konkrete forhold til MEF ved næringspolitisk avdeling:
Sjeføkonom Stein Gunnes, tlf 909 86 306.

Les nyhetssak fra 15. februar om ny strategi for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Les mer

Medlemsoversikt

MEF_Arbeidsvilkaar.png

MEF består i dag av mer enn 2060 små, mellomstore og store bedrifter i anleggsbransjen og beslektede næringer som skogbruk, gjenvinning og avfallshåndtering og brønn- og spesialboring.

Anleggsmaskinen

MEF_Medlemsblad.png

Anleggsmaskinen er fagtidsskriftet som produseres i MEFs informasjonsavdeling og utgis 10 ganger i året. Har du tips til vår redaksjon, eller ønsker å annonsere, se vår utgivelsesplan for kontaktinformasjon.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen