Fakta om bransjen

KSMEF - kvalitets- og miljøledelsessystem

Statens vegvesen presiserer i referat fra møte i kontaktgruppen MEF – Statens vegvesen 27. juli 2018, at kravet til kvalitets- og miljøledelsessystem ikke knytter seg til at entreprenørene skal være sertifisert, men at de skal ha et miljøledelsessystem som ISO, EMAS, Miljøfyrtårnet eller tilsvarende. 

Les mer

Sosial dumping - nei takk!

MEF jobber for å forebygge arbeidslivskriminalitet.

Har du mistanke om arbeidslivskriminalitet? Meld inn konkrete forhold til MEF ved næringspolitisk avdeling:
Sjeføkonom Stein Gunnes, tlf 909 86 306.

Les nyhetssak fra 15. februar om ny strategi for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Les mer

Geomatikk

MEF har sammen med Telenor og Geomatikk den siste tiden arbeidet for å oppnå diverse prosessforbedringer - etter sterkt ønske fra MEF. 

Geomatikk AS skal påse at samfunnskritisk infrastruktur beskyttes, samt gjøre det forutsigbart og enkelt for entreprenører og andre å få gjennomført viktig arbeid.

Les mer

Kostnadsindeksen

MEF_Analyserogstatistikk.png

Her publiseres oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner.

Arkiv med mef-notater og presentasjoner

MEF_Presentasjoner.png

MEF publiserer årlig en rekke notater og brosjyrer. Vi representerer 85 prosent av anleggsbransjen i Norge og har dermed et meget godt og troverdig grunnlag for våre statistikker og kapasitetsundersøkelser.

Anleggsmaskinen

MEF_Medlemsblad.png

Anleggsmaskinen er fagtidsskriftet som produseres i MEFs informasjonsavdeling og utgis 10 ganger i året. Har du tips til vår redaksjon, eller ønsker å annonsere, se vår utgivelsesplan for kontaktinformasjon.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte