Verdikjeden skog – og trenæringen
24.04.2014

Skognæringen med samlet budskap på Stortinget

Syv organisasjoner presenterte tiltak på Stortinget for å styrke og videreutvikle norsk skog- og trenæring. 

Statistikk indeks forside
23.04.2014

Økende bygge- og anleggsaktivitet

Det er også omsetningsvekst i bygg og anlegg. Den største veksten hadde byggebransjen, med 1,5 prosent, mens anleggsnæringen hadde 0,5 prosent stigning.

MEF-skolen kurs
23.04.2014

Kurs i arbeidsvarsling - ansvarshavende

Veiholder krever dokumentasjon på at arbeidstakere har nødvendig opplæring.

INNLOGGING FOR MEDLEMMER

- regionale nyheter
- lokale aktiviteter
- bedriftsinformasjon
- innrapporteringer
- m.m.
Logg inn

Kontakt oss

Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
firmapost@mef.no

Visste du at....

MEFs medlemsbedrifter tilsammen har nesten 26.000 ansatte..

Sentrale aktiviteter

23.05.2014 Anlegg 2014
05.06.2014 Fakta og analysedag
13.06.2014 MEFs landsmøte
13.06.2014 Representantskapsmøte 1/14
20.06.2014 Invitasjon til MEFA 2014
Se alle aktiviteter

Logg inn for å se flere aktiviteter for medlemmer

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen