Kontingent

MEDLEMSAVGIFTER 2013/2014

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF):

Ordinær medlemsavgift (årsavgift) for perioden 1.7.2013-30.6.2014 utgjør kr 3.790,-.

Avgiften er ikke merverdiavgiftsbelagt, og den er skattemessig fradragsberettiget med maksimalt 2 ‰ av samlede arbeidsgiveravgiftspliktige beløp per år, eller kr. 3.790,-.

For hønnørmedlemmer av MEF utgjør årsavgiften kr. 1.140,- pr. år.

MEF Service AS:

Serviceavgiften til MEF Service AS fastsettes ut fra bedriftens totale lønnsinnberettede beløp. Med lønnsinnberettet beløp menes summen av de samlede arbeidsgiveravgiftspliktige beløp. Serviceavgiften er skattemessig fradragsberettiget, og den tillegges merverdiavgift.

For ansvarlige og personlige firmaer kommer det et tilleggsbeløp til de samlede arbeidsgiveravgiftspliktige beløp. Dette beløpet utgjør fra 1.7.2013 kr 420.000,-, og gjelder for eiers lønnsuttak.

Både årsavgiften og serviceavgiften skal betales halvårlig med siste betalingsfrist 1. januar og 1. juli.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen