Medlemsavgifter

MEDLEMSAVGIFTER 2014/2015

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF):

MEFs Landsmøte i Sandefjord vedtok den 14.6.14 endringer i årsavgiften til MEF med virkning for perioden 1.7.14 - 30.06.2015. Ordinær medlemsavgift (årsavgift) for perioden 1.7.2014 - 30.6.2015 utgjør 2 promille av totalt lønnsinnberettet beløp per år, men minimum kr. 4.900,- og maksimum kr. 7.700,-.

Avgiften er ikke merverdiavgiftsbelagt, og den er skattemessig fradragsberettiget med maksimalt 2 promille av totalt lønnsinnberettet beløp minimum kr. 3.850,-. per år.

For hønnørmedlemmer av MEF utgjør årsavgiften kr. 1.225,- pr. år.

MEF Service AS:

Serviceavgiften til MEF Service AS fastsettes ut fra bedriftens totale lønnsinnberettede beløp. Serviceavgiften er skattemessig fradragsberettiget, og den tillegges merverdiavgift.

For ansvarlige og personlige firmaer kommer det et tilleggsbeløp til det samlede lønnsinnberetttede beløpet. Dette beløpet utgjør fra 1.7.2014 kr 430.000,-, og gjelder for eiers lønnsuttak.

Både årsavgiften og serviceavgiften skal betales halvårlig med siste betalingsfrist 1. januar og 1. juli.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen