Maskinpark

Anlegg
3Gravemaskin - belter
3Minimaskiner < 5 tonn
1Lastebiler
2Traktorer
1Maskinhengere
1Borevogner
Gjenvinning og avfallshåndtering
1Komprimatorer
Andre maskiner
2HeatWork (teletiner)
2Dumperhenger
2Kompr. utstyr
2Handholt boreutst.

ArbeidsområderSkriv utSkriv ut